شرایط ارسال

شرایط ارسال سفارشات شما مشتریان عزیز

حضوری: میتوانید سفارش خود را از درب کارخانه به صورت حضوری دریافت نمایید.

تبریز:
کالا به صورت رایگان در محل شما تحویل داده خواهد شد.

شهرستان :
ارسال از طریق باربری ( تا باربری رایگان خواهد بود و از باربری تا مقصد به عهده مشتری می باشد.)
ارسال از طریق ترمینال ( تا ترمینال رایگان خواهد بود و از ترمینال تا مقصد به عهده مشتری می باشد.)